Wednesday, January 19, 2011

Teknik SATU dalam pemelajaran Komsas

Slogan janaan Perdana Menteri , 1Malaysia, Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan menjadi pemacu kecemerlangan negara dalam semua aspek sama ada ekonomi, sosial, apatah lagi soal politik. Senario pendidikan, slogan murni ini seharusnya dijadikan asas pentadbiran berkesan lebih-lebih lagi, dalam upaya mencemerlangkan pendidikan negara, pengurusan sumber manusia harus dijadikan keutamaan terlebih dahulu.
Dalam bidang pengajaran dan pemelajaran Komsas khususnya, peranan guru sebagai pembentuk akaliah dan pelentur peribadi mulia, pendekatan dalam pengajaran Komsas juga harus diutamakan. Dalam pengamatan secara rambang di sekolah, didapati ramai pelajar yang tidak memahami komsas, tidak minat membaca teks komsas. Apabila ditanya, genre yang paling tidak disukai, lantas mereka menjawab prosa tradisional dan sajak. Oleh itu, guru Bahasa Melayu perlu melakukan sesuatu untuk menarik minat pelajar supaya meminati teks komsas. Salah satu teknik yang boleh digunakan ialah Teknik SATU.
Teknik SATU adalah teknik akronim yang boleh memandu dan membantu pelajar mempelajari teks Komsas dan juga tajuk-tajuk lain dalam mata pelajaran yang diajar. Apakah Teknik SATU?

S ialah Sedia
A ialah Awal
T ialah Tumpuan
U ialah Ulang kaji.

Aplikasi Teknik SATU dalam pengajaran dan pemelajaran perlu melibatkan murid secara aktif. Misalnya , ketika mengajar cerpen..murid harus terlebih dahulu membaca cerpen tersebut lebih awal.....(lagi baik jika guru mengajar cara membaca cerpen dengan berkesan)




Tuesday, January 11, 2011

SMK NARINANG NO. 1

Slogan lama Saya Cemerlang SMKN Gemilang bertukar versi SMK Narinang No. 1 memberi nafas baru dan menjenamakan semula SMK Narinang. Saya yakin dan penuh percaya SMK Narinang pada tahun ini akan lebih cemerlang terutamanya dalam bidang kurikulum dan kokurikulum. Namun persoalannya, mampukah warga pendidik dan pelajar menyahut cabaran ini lantas menjadikan slogan baharu ini menjadi realiti. Alangkah malangnya jika semuanya hanya otupia semata-mata. Justeru itu, kita harus optimis bahawa kejayaan mampu kita raihkan bersama..Kecemerlangan dalam SPM 2011 mesti digapai bersama.

PASTI...SMK NARINANG NO. 1......Bertindak sekarang......yezahhhhhhhhhhhhhhh

Sunday, January 9, 2011

Teknik Memahami Puisi Tradisional

Puisi tradisional yang terdapat dalam antologi Dirgahayu Bahasaku terdiri daripada pantun enam kerat, pantun lapan kerat, syair, gurindam dan seloka. Puisi tradisional ini akan disoal dalam Kertas Bahasa Melayu kertas 2 iaitu soalan 2d yang memperuntuk 9 markah. Oleh itu, pelajar wajib memahami setiap puisi tradisional yang dipaparkan dalam teks ini. Mengikut penelitian dan data yang dibuat melalui analisis item dan headcout, saya dapati pelajar seringkali culas dan kehilangan markah ketika menjawab soalan tersebut. Sebagai panduan kepada calon SPM, ada baiknya, calon membaca terlebih dahulu bahagian pengenalan teks dalam muka surat 3 supaya memudahkan calon mendapat gambaran awal sebelum mempelajari setiap tajuk dengan lebih mendalam.

Dalam bahagian pengenalan teks, dipaparkan bahawa:
a. Pantun Enam Kerat membawa nilai-nilai kekuatan, ketahanan, dan ketabahan hati ketika berdepan dengan kekecewaan dalam percintaan.
b. Pantun Lapan Kerat menekankan sifat kesabaran dalam usaha/upaya untuk berjaya dalam kehidupan dan berusaha menyeru pembaca/khalayak memartabatkan bahasa, warisan dan budaya ketimuran supaya tidak dicemari oleh pengaruh barat.
c. Syair Makna Riak menggariskan sikap negatif yang harus dijauhi oleh setiap orang, iaitu perasaan riak(sombong/merag diri).
d. Syair Pemberontakan Patani pula membawa tema semangat patriotik seorang tokoh sejarah, iaitu Laksamana yang tetap mengutamakan kepentingan negara melebihi kepentingan peribadi.
e. Gurindam Tonggak Dua Belas mengajak khalayak untuk membina jati diri sebagai orang yang baik dan berguna untuk bangsa dan negara. Nilai-nilai seperti menghargai masa, tekun, berusaha, bijak bertindak, dan bersifat sederhana merupakan nilai yang harus dibentuk dalam diri pelajar.
f. Dalam seloka si Luncai pula, kita dikehendaki supaya menggunakan akal yang waras dalam mengambil apa-apa jua tindakan. Sekiranya kita tidak menggunakan akal dalam membuat keputusan, akhirnya akan menjadi seperti Si Luncai yang terjun dengan labu-labunya. Tindakan seperti ini tidak bermakna dan hanya merugikan diri sendiri dan juga negara.


Mendapat gambaran awal bagi setiap tajuk yang dipelajari dalam antologi Dirgahayu Bahasaku akan memberikan kelebihan dan manfaat yang amat besar kepada pelajar. Selamat belajar.

Kepada murid-murid cikgu kelas 5A,5B dan 5H..teruskan perjuangan ..cikgu akan bersama-sama kamu menempuh dan menongah arus SPM 2011..Percayalah kekuatan kita sebenarnya ialah keyakinan diri