Tuesday, September 20, 2011

Peritiwa yang memberikan pengajaran kepada pembaca dalam novel yang dikaji

Soalan 1: Berdasarkan sebuah novel yang anda kaji, huraikan peristiwa-peristwa yang memberikan pengajaran kepada anda.

Tip: Untuk menjawab soalan ini, calon hendaklah membaca novel Melunas Rindu atau Kabus di Perbukitan dengan menyeluruh dan memahami setiap peristiwa yang diungkahkan oleh penulis.

Panduan calon:
Terdapat beberapa peristiwa yang memberikan pengajaran kepada pembaca.

Novel Kabus Di Perbukitan
a. Peristiwa Faridah terlibat dalam kemalangan apabila van yang dipandunya hilang kawalan akibat Faridah terkejut mendapati Iqbal ada di dalam van yang dipandunya. Pengajaran: Kita hendaklah berhati ketika memandu supaya keselamatan kita terjamin. - 2 markah

b. Peristiwa Faridah kembali ke kampung halamannya di Sungai Besar, Selangor setelah 25 tahun meninggalkan tanah air. Dia bersama-sama suaminya, Soleh Johnson menetap di Cameron Highlands. Pengajran daripada peristiwa tersebut ialah kita hendaklah mempunyai perasaan cita akan tanah air walaupun kita berada di negara/ rantau orang untuk membuktikan bahawa kita mempunyai jati diri yang kuat. 2 markah

Selamat Belajar...

No comments:

Post a Comment