Friday, November 11, 2011

Pecutan Akhir BM SPM

Selamat bertemu anak-anak didiku yang dikashi,
Tinggal sehari lagi, anak-anak akan menduduki SPM yang sebenar-benarnya. Sama ada anda sudah bersedia ataupun tidak SPM tetap muncul hari Isnin. Oleh hal yang demikian, cikgu berharap semua anak-anak didik telah berusaha dengan gigih sejak awal lagi dan tidak sabar-sabar menanti skrip soalan diedarkan.

Tip Terakhir.

Bahasa Melayu Kertas 1.
Isu:
a. Cara memulihara bangunan bersejarah
b. Kebaikan mengunjungi perpustakaan -mewjudkan budaya membaca/meminda generasi berilmu pengetahuan/ mempunyai minda kelas pertama/ menggalakkan budaya berfikir tinggi/ berkarisma/ jana idea kritis dan kreatif/ imej negara maju - simpulan bahasa yang perlu disisipkan- otak cair, langkah kanan, kempen: Membaca 1Malaysia, membaca  satu jam seluruh negara anjuran KPM, budaya membaca elak pelajar malas - menjauhi sikap seperti pahat dengan penukul
c. Orang Kelainan Upaya - langkah membantu
d. Peranan ibu bapa membentuk sahsiah anak-anak.
e. Kerjasa serantau dalam memacu sukan di peringkat global.
f. Peranan kesusasteraan dalam membentuk nilai murni dalam kalangan pelajar

Bahasa Melayu Kertas 2.
Komsas:
a. Ibu dan ceper
b. Israk
c. Cempaka berdarah
d.Hikayat Dua Geliga Hikmat
e. Merah Silu
f. Langlang Buana
 Novel:
a. Tema, persoalan, pengajaran, perwatakan watak utama
b. peristiwa yang memaparkan nilai kegigihan/tanggungjawab/kasih sayang


Tatabahasa:
a. cakap ajuk kepada cakap pindah
b. Gabung ayat
c. ayat biasa kepada ayat songsangSelamat membuat ulang kaji. Teruskan perjuangan anda...

No comments:

Post a Comment