Saturday, February 4, 2012

Tugasan Kelas 5 Binary & 5 Cluster

Selamat menikmati hujung minggu anak-anak didik yang dikasihi.

Cikgu mengingatkan kalian bahawa kerja rumah berikut:
a. Sinopsis novel Kabus Di Perbukitan telah disiapkan
b. Huraikan Watak dan perwatakan -watak utama
c. Huraikan dua persoalan dalam sebuah novel yang telah anda kaji
d. Huraikan empat pengajaran dalam novel yang anda kaji
e. Huraikan nilai murni dengan contoh yang sesuai dalam novel yang anda kaji
f. Bincangkan dua latar tempat dalam novel yang telah anda kaji

Semua tugasan perlu dihantar mengikut jadual yang telah ditetapkan

No comments:

Post a Comment