Friday, February 19, 2010

Antologi Sumpah 152

Saya mendapat sms daripada sahabat baik saya Sdra SM Zakir - bahawa Antologi Sumpah 152 terbitan GAPENA, PENA telah dilancarkan dengan jayanya. Beliau juga menyatakan bahawa dua buah puisi saya juga termuat dalam antologi tersebut. Terima kasih banyak kepada SM.Zakir. Mudah-mudahan karya seterusnya akan menyusul dan terus mewarnai penulisan puisi di Malaysia.

No comments:

Post a Comment