Saturday, November 20, 2010

Dharmawijaya & Di Ruang Gemanya

Secara peribadi, saya mengenali penyair Dharmawijaya sejak di bangku sekolah menengah lagi. Kebanyakan sajak beliau, kami jadikan sebagai lagu puisi. Puisi beliau memang sarat dengan pemikiran dan persoalan yang boleh membentuk jati diri manusiawi. Sajak Di Ruang Gemanya merupakan salah satu karya beliau yang sangat baik dan bermakna.

Dari aspek tema, sajak ini memapakarkan tema kecintaan dan kesetiaan penyair kepada tanah air yang tidak berbelah bahagi. Di pundak penyair rasa cinta dan setianya adalah pengorbanan dan sumbangan yang tidak ternilai harganya.

Apakah persoalan sajak ini?
a. Perasaan cianta yang tidak berbelah bahagi
b. Kerjasama antara rakyat
c.Menghargai pengorbanan generasi tua

Jelaskan pengajaran yang terdapat dalam sajak ini.
a. Kita hendaklah mempunyai semangat patriotik agar timbul rasa kasih dan setia kepada negara.
b.hendaklah bertanggungjawab mengekalkan kesejahteraan negara
c.jangan sesekali berpaling tadah

No comments:

Post a Comment