Friday, August 7, 2009

Cerpen -Virus Zel Untuk Abah

Memahami cerpen adalah amat mudah sekali. Sesuai dengan konsep cerpen (cerita pendek) kita boleh memahami intipati, tujuan, cerita ataupun gagasan yang diketengahkan oleh penulis. Namun demikian, kita kadang-kadang agak sukar memahami sebuah karya kerana beberapa aspek, misalnya aspek bahasa dalam cerpen tersebut. Dalam Antologi Kerusi, saya cukup tertarik dengan cerpen Dr.Mawar Shafie, seorang pensyarah Kesusasteraan Melayu di UKM. Saya cukup kenal dengan karya-karya yang beliau hasilkan.

No comments:

Post a Comment