Tuesday, August 25, 2009

Strategi Menjawab Soalan Komsas SPM

1.Baca petikan sekurang-kurangnya dua kali untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh dengan baik dan jelas.
2.Anda disaran supaya memberikan perhatian kepada perkara berikut:
a.watak-watak dalam petian
b.persoalan atau isu utama dalam petikan
c.sebab-sebab timbulnya persalan dalam petikan
d.masa sesuatu peristiwa dalam petikan itu berlaku, dan
e.tempat berlakunya peristiwa dalam petikan.

3. Anda akan diuji memberikan maksud rangkai berdasarkan petikan.
4. Untuk menjawab soalan sedemikian dengan baik, mula-mula carilah kedudukan kata atau rangkai kata yang berkenaan dalam ayat yang berkaitan.
5. Kemudian, tentulahlah maksudnya dengan berdasarkan konteks ayat dan petikan tersebut secara keseluruhannya.
6. Gunakan kata-kata anda sendiri dalam bentuk bahasa baku.
7. Baca soalan dengan teliti untuk memahami kehendak soalan
8. Semasa menjawab soalan, ambillah sebahagian daripada soalan sebagai permulaan jawapan dan gabungkan dengan jawapan yang sebenarnya dalam bentuk ayat yang lengkap.
9. Jika terdapat kata-kata yang berhuruf condong dalam soalan, tulis semula dalam jawapan dengan memberikan tanda petik " "
10.Untuk menunjukkan kesinambungan ayat, gunakanlah penanda wacana yang sesuai seperti di samping itu, selain itu, dalam pada itu, sungguhpun demikian, dll
11.Jika soalan menanyakan aspek sastera, fahamilah aspek sastera terlebih dahulu
12.Selamat menjawab ..boleh bah kalau kau...

No comments:

Post a Comment