Friday, August 7, 2009

Matlamat Blog Komsas SPM

Komponen Sastera dalam Bahasa Melayu (KOMSAS) merupakan satu elemen penting yang perlu dikuasai oleh calon-calon SPM 2009. Antara genre yang dinukilkan dalam Komsas ialah genre novel, puisi tradisional, sajak, cerpen, drama mahupun prosa tradisional. Setiap genre ini memerlukan penghayatan pelajar yang sangat mendalam, bukan semata-mata untuk lulus dengan cemerlang dalam peperiksaan malah lebih daripada itu memberikan 'nilai tambah' dan pendedahan kepada semua pelajar supaya mendapat pengajaran yang berguna dan seterusnya mengaplikasikan nilai dan pengajaran tersebut dalam kehidupan seharian. Menyedari hal tersebut, maka blog ini saya usahakan denga harapan dapat berkomunikasi dengan semua calon SPM yang menghadapi masalah mengenai komponen Komsas dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. Mudah-mudahan dengan blog ini calon-calon SPM akan mendapat keyakinan dan seterusnya membantu mereka semasa menjawab soalan dalam peperiksaan SPM pada tahun ini.

No comments:

Post a Comment